Suvun historia ja paikat innostivat osallistujia vuosikokoukseen

3.8.2023

Kuvassa suurin osa Levävaaran retkeläisistä.
Kuvassa suurin osa Levävaaran retkeläisistä.

Vuosikokouksen pitopaikkana oli siirretty Kivelän pirtti Kalliojoella ja kokouksen jälkeinen retki Levävaaraan keräsi osallistujia ympäri maata, yhteensä 45 haverislaista. Kokouksessa tapasi tuttuja ja tuntemattomia sukulaisia. Kivelän pirtissä oli aikamoinen puheensorina ja muistelut käynnissä ruokailun aikana. Ja vaikka kaikki eivät toisiaan tunteneetkaan oli heti alusta asti hieno sukulaisilmapiiri ja oli helppo jutella kenen kanssa vaan. Kokouksen alussa laulettu Haveristen marssi yhdisti osallistujia entisestään.

Levävaaran retki tutustutti suvun merkkihenkilö Tuomakseen

Kokouksen jälkeen kokousväki lähti Hannu Haverisen opastamana tutustumaan Elimyssalon luonnonsuojelualueella oleville Levävaaran ja Latvavaaran tiloille, jotka ovat olleet Haveristen suvun omistuksessa aikoinaan ennen niiden siirtymistä valtion omistukseen. Levän Tuomas on tullut tutuksi kansantieteilijä Samuli Paulaharjun teoksista. Hän toimi 35 vuotta metsänvartijana Levävaarassa ja hänen poikansa Matti jatkoi samassa hommassa Latvavaarassa. Osallistujissa oli mukana myös Levävaarassa lapsuutensa viettäneitä.

Sukututkimusta jatketaan ja Amerikan matkaa suunnitellaan

Sukuseura päätti jatkaa DNA-testausprojektiaan FM Ari Kolehmaisen vetämänä. Tarkoitus on tehdä 2 testiä punaiseksi merkityn sukulinjan selvittämistä varten. Haverisen suvun eri sukulinjat on erotettu värein. Joku voi kuulua populaation ollessa pieni useampaankin sukulinjaan. Sukuseura järjestää myös sukututkimusiltoja etäyhteydellä, jossa päästään yhdessä ratkomaan esimerkiksi ongelmatilanteita.

Sukuseura alkaa puheenjohtajan ja hallituksensa johdolla selvittämään Amerikan matkan toteuttamista vuonna 2025. Haverisia, kuten muitakin suomalaisia, on muuttanut sankoin joukoin Minnesotan alueelle ja sukuseuralla on yhteyksiä siellä oleviin sukulaisiin. Kokouksessa olleet olivat kovasti kiinnostuneita matkan suunnittelusta.

Pyällyspuu -lehti on tärkeä suvun tarinoiden ja historian välittäjä

Kokouksessa hyväksyttiin sukuseuran toimintakertomus vuodelta 2022, ja todettiin, että sukukirjan myyntitulot ovat olleet oiva tulonlähde, vaikka sen tekeminen olikin kallista. Sukuseura julkaisee myös Pyällyspuu -lehteä kerran vuodessa. Lehdessä on ihmisten, sukutilojen ja suvun tarinoita ja ilmoituksia perhetapahtumista. Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa edelleen Mauno Haverinen.

Kuhmosta lähti lauantai-iltana tyytyväisiä haverislaisia. Kivelän pirtti ja sukukokouksen tunnelma sekä Levävaaran retki yhdistivät sukua ja toivat hyvän mielen. Facebook-sivuilla osallistujat ovat kovasti kiitelleet ja kehuneet vuosikokouksen onnistuneen erinomaisesti.