Ari Kolehmainen kertoo DNA-testauksista

24.4.2017

DNA-testit tehdään vain Haveristen miehille. Kahdesta Kuhmon sukuhaaraa edustavasta ja yhdestä Kesälahden sukuhaaraa edustavasta on jo isälinjainen testi. Hakusessa ovat Haveriset Kerimäen, Kesälahden ja Karjalan alueelta.

Kirjatyöryhmä eli sukuseuran pj, varapj ja allekirjoittanut piti perjantaina 10.3.2017 palaveria Mikkelissä. Yksi keskeisistä esillä olleista asioista oli Haveristen suvun DNA-testauksen laajentaminen.

Haveristen varhaisimpien sukuhaarojen välisten suhteiden selvittämiseen tarvitaan isälinjaisia Y-kromosomin testejä. Tuloksia vertailemalla voidaan selvittää millä sukuhaaroilla on yhteinen alkuperä. Parhaimmillaan voi selvitä mikä sukuhaara on toisen alahaara. DNA onkin oiva apuväline sukuhaarojen välisiä suhteita selvitettäessä. Koska Y-kromosomi on vain miehillä, testiä ei voida ottaa naisesta. Naispuoliset Haveriset tarvitsevat testattavaksi jonkin läheisen samaa isälinjaa olevan miespuolisen henkilön.

Tällä hetkellä kolmesta Haverisesta on isälinjainen testi. Heistä kaksi on Kuhmon haaraa ja yksi Kesälahden. Testejä tarvitaan nyt lisää eri sukuhaaroista, mahdollisimman laajalti. Suurimman sukuhaaran, Kuhmon Haveristen, osalta lisätestit eivät ole enää välttämättömiä. Eniten tarvitaan henkilöitä joiden esi-isät ovat asuneet 1800-luvulla ja aiemmin Kerimäellä, Kesälahdella, muualla Pohjois-Karjalassa tai luovutetulla alueella, kuten Ruskealassa.(Ari Kolehmainen)/ap