SUKUSEURAN VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

21.5.2014

Haveristen sukuseuran vuosikokous pidetään sunnuntaina 27.7.2014 Hotelli Aulangolla alkaen klo 14.00.

Haveristen sukuseura ry:n vuosikokous

ASIALISTA

Aika: Sunnuntaina 27.7.2014 klo 14.00 alkaen.

Paikka: Hotelli Aulanko

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Muistamiset

 6. Käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus

 7. Esitellään vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 9. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

 10. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014

 11. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja

 12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

 13. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla

 14. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun päätoimittaja

 15. Tilintarkastajien valinta

 16. Käsitellään vuosikokousaloitteet

 17. Päätetään vuoden 2014 vuosikokouksen ja sukujuhlan pitopaikka

 18. Muut esille tulevat asiat

 19. Kokouksen päättäminen