TOIMINTAKERTOMUS 2013

10.5.2014

Haveristen sukuseuran jäsenet eivät saaneet tänä keväänä lukea yhdistyksen toimintakertomusta Pyällyspuusta, mutta kotisivuille se ehtii ilmestymispäivän jälkeisenä päivänä.

 

TOIMINTAKERTOMUS 2013

Haveristen sukuseuran toimintavuosi on ollut normaalin toimintavuoden muotoinen. Vuosikokous pidettiin Kuhmotalossa Kuhmossa 4.8.2013, paikalla tusinan verran jäseniä.

Kokouksessa hyväksyttiin edellisvuoden tilit ja vahvistettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksuksi vuonna 2013 hyväksyttiin 20 euroa.

Puheenjohtajana jatkaa Esko Haverinen ja erovuoroisista hallituksen jäsenistä Veikko Haverinen valittiin uudelleen.

Muut hallituksen jäsenet ovat Reino Haverinen, Martti Haverinen, Marja-Liisa Haverinen, Marja - Leena Haverinen, Eeva Töyry ja Anne Karvonen on sihteeri.

Pyällyspuulehden päätoimittaja on Anu Piironen.

Suunniteltu matka Solovetskiin ei toteutunut liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Yritämme myöhemmin uudelleen.

Hallitus kokoontui 2 kertaa toimeenpannen täytäntöön sukukokouksen päätöksiä.

Sukuseuran 2. kirjan laatimista hallitus vauhdittaa erityisen painokkaasti. Aineistoa on kerätty jo vuosia.

Sukuseuran jäsenrekisteriä on ylläpidetty perinteiseen tapaan ja jäsenistön määrä on pysytellyt entisellä tasolla ollen noin 300.

Perinteinen Havercup 2013 tennistapahtuma on pidetty, lisäksi erilaiseen liikunnalliseen toimintaan (mm Helsinki maratonille) on osallistuttu monimuotoisin tavoin.

Tiedotustoiminnassa on jatkettu Pyällyspuu-lehden julkaisua, lehti on ilmestynyt kerran vuodessa.

Kokemuksia julkaisun uudesta menettelytavasta otetaan vastaan.

Sukuseuran Internet sivujen osoite on www.haveristensukuseura.fi.