Haveristen sukuseuran VUOSIKOKOUKSEN ASIALISTA

10.5.2014

Hotelli Aulangolla sunnuntaina 27.7.2014, klo 14.00 pidettävän sukukokouksen asialista tiedoksi kokoukseen tulijoille.

Haveristen sukuseura ry:n vuosikokous

Aika: Sunnuntaina 27.7.2014 klo 14.00 alkaen.

Paikka: Hotelli Aulanko

 

ASIALISTA

1.Kokouksen avaus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Muistamiset

6. Käsitellään vuoden 2013 toimintakertomus

7. Esitellään vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden       myöntämisestä tilivelvollisille

9. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

10. Päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014

11. Valitaan sukuseuran puheenjohtaja

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

13. Valitaan yhdyshenkilöt kotimaassa ja ulkomailla

14. Valitaan jäsenlehti Pyällyspuun päätoimittaja

15. Tilintarkastajien valinta

16. Käsitellään vuosikokousaloitteet

17. Päätetään vuoden 2015 vuosikokouksen ja sukujuhlan pitopaikka

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen